Regulamin świadczenia usług

Klient powierzając drukarni materiał do druku oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa do dysponowania powierzonym dziełem. Jeśli zostaną złamane prawa osób trzecich, pełną odpowiedzialność ponosi klient zlecający druk, łącznie z odpowiedzialnością prawną i finansową w związku z poniesionymi przed Drukarnię stratami, z tytułu złamania praw autorskich przez klienta.

Aktualne promocje widoczne są w dziale PROMOCJE na stronie KrukBook
Rabat klienta widoczny w panelu klienta obejmuje tylko książki.

Wszelkie zlecenia niestandardowe oraz powyżej 10 sztuk wyceniane są indywidualnie. Oferta taka każdorazowo ważna jest 14 dni.

Płatność następuje na podstawie faktury lub faktury pro-forma. Po wpłynięciu płatności, zostanie wystawiona faktura VAT, a obraz jej zostanie wysłany do klienta mailem. Oryginał jest do odbioru w biurze Drukarni w Łodzi. Od momentu wystawienia proformy nie można anulować zamówienia.

Zlecenia na druk od 01.10.2013 roku odbywają się tylko przez panel klienta. Każde zlecenie otrzymuje swój indywidualny numer. Parametrów zlecenia nie można edytować po jego zatwierdzeniu przez Klienta. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

Drukarnia dołoży wszelkich starań do wykonania każdego zlecenia starannie, dokładnie i w możliwie najkrótszym czasie. Jednakże chcąc zachować wysoką jakość, termin ten może wynieść do 15 dni roboczych. W przypadku przekroczenia terminu realizacji, Klient zostanie o tym poinformowany. Okresowo (wakacje, okres przedświąteczny) termin realizacji wszystkich zleceń może zostać wydłużony, o czym będziemy informować na stronie.
Termin liczony jest od następnego dnia po dostarczeniu kompletu plików i dokonania płatności. W dziale Komunikaty podajemy średnie terminy realizacji – są one jedynie prognozą terminu wykonania i nie należy traktować ich jednoznacznie.

Dostawa jest realizowana przez kuriera wybranego przez Drukarnię. Największa paczka może mieć wymiar 50x35x35cm, max 20kg. Jeśli zamówienie nie mieści się do tej paczki, zostanie rozdzielone, a klient ponosi koszt wysyłki dodatkowych paczek.
Klient w szczególnych przypadkach, może poprosić o wysyłkę pocztą konduktorską, lecz ponosi dodatkowe koszty tej przesyłki (dodatkowo 30 PLN). Drukarnia może odmówić wysyłki pocztą konduktorską.

Klient po stwierdzeniu wad produktu, przesyła zdjęcia ukazujące wadę do drukarni. Jeśli zdjęcie nie jest wystarczające do stwierdzenia wady, Drukarnia może poprosić o odesłanie reklamowanych produktów do Drukarni. Odesłany produkt powinien być należycie zapakowany i zabezpieczony. Paczkę należy zaadresować na adres drukarni: KRUKBOOK, ul. Piłsudskiego 135h, 92-318 Łódź. Do paczki proszę dołączyć informację o numerze zamówienia, opisie stwierdzonej wady oraz adresie odsyłki.
Podpowiedź : Najbezpieczniej będzie wykorzystać materiały których Drukarnia użyła do pakowania paczki ?

Reklamowane mogą być wady powstałe w czasie druku takie jak: linie, plamy, duże kropki i błędy w druku (powyżej 1 mm), błędy introligatorskie . Za błędny projekt, literówki, niewłaściwe używanie aplikacji dostarczonej przez Drukarnię, Drukarnia nie odpowiada. Papier ze względu na proces wytwarzania może nie być jednorodny w masie, co oznacza że mogą się w nim znaleźć ciała obce. Najczęściej jest to widoczne w papierach niepowlekanych.

Drukarnia przyjmując zlecenie informuje, iż zobowiązuje się do kalibracji urządzeń drukarskich i zapewnienia maksymalnej, możliwej do uzyskania zgodności kolorów. Jednakże z powodu zasadniczych różnic między drukiem, a wyświetlaniem na ekranie, nie jest możliwe uzyskanie idealnej wierności barw i tonów.
Słaba jakość druku spowodowana wysoką kompresją, niską rozdzielczością wgrywanych plików lub plikami z błędnymi profilami ICC, nie podlega reklamacji, gdyż wynika ze świadomego (lub nie) działania użytkownika.

W przypadku uznania reklamacji, Drukarnia zobowiązuje się do naprawienia produktu i odesłania na wskazany adres.

W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki, należy sprawdzić jej zawartość, a gdy produkty są uszkodzone, należy sporządzić wraz z kurierem doręczającym, protokół uszkodzenia przesyłki.

Jeśli przesyłka jest niezgodna z zamówieniem, prosimy zgłosić ten fakt Drukarni.

W przypadku zauważenia błędów w projekcie przed drukiem, drukarnia może wysłać maila z prośbą o poprawienie projektu. W przypadku braku poprawionego projektu w ciągu 48 godzin projekt zostanie przesłany do druku z błędami. Jeśli została zaznaczona opcja kontroli projektu – wydruk zostanie wstrzymany do czasu przesłania nowego projektu.

Na podst. art.558 kc strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

Chcemy by książki przez nas drukowane długowieczne i niezniszczalne. Woda, wilgoć, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne czy też wysokie temperatury (powyżej 50 st C) mogą być dla książek szkodliwe a nawet uszkodzić je nieodwracalnie. Papier jako materiał żywy przyjmuje i oddaje do/z otoczenia wilgoć. Efektem ubocznym może być delikatne falowanie się papieru, które unormuje się po pewnym czasie jeśli książka będzie przechowywana w suchym pomieszczeniu. Nie należy przyspieszać procesu suszenia, gdyż może to utrwalić pofalowanie. Książki powinny być przechowywane w pozycji poziomej.

 

 

Drukarnia chcąc pozostawać w kontakcie ze swoimi klientami, realizuje okresowo mailing związany z informacjami o produktach, dodatkowych usługach czy też promocjach.

 

 

Drukarnia zastrzega możliwość czasowego wstrzymania świadczenia usług, o czym poinformuje na stronie.