Projektowanie w SmartAlbums

Wielu z Was używa SmartAlbum, dlatego postanowiliśmy stworzyć stronę która pomoże Wam skonfigurować program dla naszych rozmiarów książek. Po uruchomieniu programu należy wybrać NEW i wybierz zakładkę custom.

Upewnij się że pracujesz w rozdzielczości 300 dpi oraz wybrane jednostki to cm. Posiłkując się tabelą poniżej wybierz wpisz odpowiednią szerokość i wysokość do programu.

wymiary dla fotoksiążek:

rozmiar handlowy książek szerokość w cm wysokość w cm
22×22 42,0 21,5
26×22 50,0 21,5
28×21 54,0 20,5
30×20 58,0 20,0
30×30 58,0 29,5
33×28 64,0 27,5
35×26 68,0 26,0
40×30 78,0 29,5
40×27 78,0 27,0

wymiary dla fotoalbumów:

rozmiar handlowy albumów szerokość w cm wysokość w cm
30×30 59 29,5
30×20 59 20
20×20 40 20
15×15 30 15

Ustaw spady (trim) na 0, a margines (safe zone) na 1.5 cm

W obszarze Layout Type dla fotoksiążek wybierz
starts with: single page
ends with: single page
odznacz „Include full spread templates”

W obszarze Layout Type dla fotoalbumów wybierz:
starts with: full spread
ends with: full spread
zaznacz „Include full spread templates”

Wciskając Next przejdziemy do etapu projektowania. Gdy zakończymy już tworzenie projektu należy projekt wyeksportować. Menu File -> Export. Zaznacz opcję Export for Print

Następnie wybierz JPG, profil sRGB, All spreads
Opcję „Export as single pages” zaznacz tylko dla książek, dla fotoalbumów opcja ta musi być odznaczona.
Wciskając przycisk Export program rozpocznie tworzenie plików JPG w wybranym folderze.