RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)


informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAXMAX ZBIGNIEW KRUK, 92-013 ŁÓDŹ, PSZCZYŃSKA 19
 2. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesyłać na adres poczta@krukbook.pl lub listownie „MAXMAX ZBIGNIEW KRUK, 92-013 ŁÓDŹ, PSZCZYŃSKA 19.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Celem przetwarzania danych jest realizacja i wykonywanie umów, w tym prowadzenie procesów reklamacyjnych, będących prawnie usprawiedliwionym celem administratora. Dane będą przetwarzane na czas wykonania umowy oraz przez czas przedawnienia roszczeń cywilnych. Dodatkowo dane będą przetwarzane w ramach przesyłania korespondencji około-handlowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Zgodnie z art. 13 par. 2 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jesteśmy również zobowiązani do informowania Pana/Pani o tym, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku realizacją umowy będzie oznaczał brak możliwości kontaktu potrzebnego do realizacji umowy a więc może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy. Brak wyrażenia zgody na kontakt w ramach korespondencji około-handlowych będzie w konsekwencji oznaczał brak możliwości kontaktu z państwem.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  -Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  -Biuro rachunkowe
  -Firmy hostingowe
 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. (art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO)
 2. Ponadto ma Pan/Pani również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych. Szczegółowe informacje w tym kontekście znajdują się w szczególności na stronie internetowej organu ochrony danych, którą można znaleźć pod adresem https://www.giodo.gov.pl/.