Podążaj w stronę tęczy

Płótna i kleiny

 

Niektórzy z Was, mają już swój ulubiony program do projektowania i chcą z niego korzystać. Podajemy więc informacje, dotyczące projektów przesyłanych do nas z innych programów. Jeśli korzystasz z naszego programu, przeczytaj jednak uwagi dotyczące spadów i umieszczania obiektów na arkuszu strony i okładce.